Scorpio Detectives en Castellano. Scorpio Detectives in English. Scorpio Policiers en Français.

INFIDELITAT DEL PERSONAL

El capital humà d'una empresa és juntament a la imatge corporativa, els seus actius més preuats, els mals exemples han de ser atallats amb premura, SCORPIO DETECTIUS investiga fraus realitzats pels empleats en relació a la seva activitat laboral que creen un perjudici a l'empresa. La present àrea té com objectiu permetre a l'empresa tenir coneixement d'uns fets que li permetin imposar les sancions corresponents i fonamentar o negociar l'acomiadament procedent als assalariats.

INVESTIGUEM:

Obtenció de proves

Ratificació en els jutjats