Scorpio Detectives en Castellano. Scorpio Detectives in English. Scorpio Policiers en Français.

LOCALITZACIÓ DE BÉNS

Perseguir per deutes a l'insolvent és inútil, té un cost important i per això és necessari abans d'iniciar un procés saber si serà possible la pretensió que es reclama. Esbrinar la solvència, la subsistència d'una cosa i les qualitats actuals d'aquesta permeten prendre la decisió encertada en casos de deutors, fallides fraudulentes, apropiacions indegudes, estafes...

Molts individus i institucions són més rics del que suposen. Sense saber-ho, poden ser propietaris de béns que ignoren.

En un món de creixent relacionament internacional, en el qual proliferen els contractes d'assegurances, les estipulacions d'última voluntat i els fideïcomíssos, la creença sobre el que tenim pot no coincidir exactament amb la realitat. Més sovint del que normalment s'imagina, les herències posseeixen béns addicionals, que inicialment s'ignoren. Al mateix temps, moltes persones -a través dels drets que posseeixen en successions que no coneixen- poden resultar hereus d'hereus, en el testament d'algú a qui mai van conèixer.

SCORPIO DETECTIUS és pionera en tot el referit a la identificació i localització d'actius l'existència dels quals és desconeguda per als seus beneficiaris. Els nostres professionals tenen les habilitats i coneixements necessaris per a desenvolupar la investigació tendint a trobar béns que d'una altra manera quedarien per sempre desconeguts. Proveir informació sobre legítims drets que es trobaven sense reclamar per desconeixement, és l'objectiu final dels nostres esforços. és una de les nostres satisfaccions professionals més grans, i la raó del reconeixement dels nombrosos clients que han rebut bones notícies de nosaltres. Si Vè. considera possible que una herència deferida al seu favor inclogui béns o comptes bancaris que encara no s'han identificat, no dubti en contactar-nos.