Scorpio Detectives en Castellano. Scorpio Detectives in English. Scorpio Policiers en Français.

VIGILÀNCIA ELECTRÒNICA

Per a protegir els béns de l'empresa o per a prevenir o aclarir furts, li oferim el nostre servei d'instal·lació de càmeres ocultes, transmissors d'ambient, telefònics...

La nostra llibertat està sota permanent vigilància electrònica. Les tecnologies informàtiques han permès augmentar, el que els especialistes nomenen les nostres "petjades". Les nostres activitats, les nostres converses, les nostres preferències i els nostres centres d'interès deixen petjades en múltiples sistemes informàtics que controlen la nostra vida quotidiana. Tots aquestes dades són recol·lectades, centralitzades i memoritzades per organitzacions públiques o privades que poden conèixer a tot moment el "perfil" de cada individu. Bases de dades, arxius informàtics, telèfons portàtils, Internet, relació entre targeta de crèdit i el codi de barres, xarxa Echelon, aquests són els mitjans pels quals la nostra llibertat és sotmesa a vigilància...

Les bases de dades de les administracions i de les societats privades reuneixen nombroses dades personals sobre milions de ciutadans o consumidors. Aquestes dades són inofensives mentre estiguin disperses, repartides en múltiples sistemes informàtics. Però utilitzant tècniques familiars per als pirates informàtics, "organitzacions" accedeixen fàcilment a aquests sistemes, a fi de recol·lectar i centralitzar totes aquestes informacions. Nombroses societats creades aquests últims anys (principalment als Estats Units) estan especialitzades en la recol·lecció de dades individuals, oficialment per a fins comercials. Però aquests arxius o bases de dades privats comencen a reunir milions de perfils individuals molt precisos dels consumidors repartits en el conjunt dels països occidentals. Les informacions d'aquests arxius o bases de dades són venuts a qualsevol que desitgi comprar-los.

Les despeses efectuades mitjançant targetes de crèdit permeten seguir els nostres desplaçaments, i conèixer el nostre perfil com consumidors. Per a optimitzar la gestió dels estocs (emmagatzematges) i la comptabilitat, els sistemes informàtics de les botigues memoritzen de manera combinada els nombres de la targeta i codis de barres dels productes comprats. Si per exemple el producte és un llibre, el codi de barres permet saber que llibre, i d'aquesta forma recaptar el perfil cultural o polític del comprador... La relació del codi de barres i d'un nombre de targeta de crèdit significa una relació automàtica de productes identificats amb consumidors també identificats. El telèfon mòbil permet localitzar a tot moment el seu propietari, en posició d'encès, per a rebre una trucada, és tècnicament indispensable que els sistemes de l'operador puguin localitzar a l'abonat per a determinar la cèl·lula que li transmetrà la cridada. Els telèfons mòbils emeten llavors en permanència un senyal per a indicar la seva presència a les cèl·lules més pròximes. El mòbil es converteix en un veritable collaret electrònic. Un collaret voluntari, i pagat per qui el porta.

La xarxa Echelon és un sistema automatitzat d'escolta de les comunicacions, sigui el que sigui el seu suport: telèfon, fax, e-mail, satèl·lits. La xarxa Echelon va ser posada en funcionament fa 20 anys i en el més gran secret per 5 països anglosaxons: els Estats Units, el Regne Unit, Canadà, Austràlia i Nova Zelanda. La xarxa Echelon és principalment controlada per la NSA, l'agència d'informació electrònica americana. La genial idea de Echelon és utilitzar les tecnologies de reconeixement vocal per a trobar automàticament paraules clau en les converses sota vigilància. Les paraules clau a trobar són seleccionades pels oficials de Echelon, en funció a la conjuntura i els objectius del moment. La tècnica d'escolta sent automatitzada, un gran numero de les comunicacions en el món poden ser gravades i tractades cada dia. Solament les comunicacions contenint les paraules clau són seleccionades per a una anàlisi humà. Echelon pot així analitzar 2 milions de converses per minut. Cada dia Echelon intercepta 4,3 mil milions de comunicacions, és a dir gairebé la meitat dels 10 mil milions de comunicacions intercanviades quotidianament en el món...

L'existència d'aquesta xarxa va ser revelada als mitjans de comunicació social en 1998, en ocasió d'un informe del Parlament Europeu (rapport du Parlement Européen), el qual retreia a Echelon de violar "el caràcter privat de les comunicacions de no-americans, així com a governs, societats i ciutadans europeus". No hi ha res més transparent que la xarxa, amb els programaris adequats, qualsevol pot indagar les informacions consultades per un internauta. L'usuari d'internet és a més fàcilment identificable gràcies a les dades personals emmagatzemats pel navegador i el sistema. Les dades sobre la nostra identitat són "interrogables o verificables a distància", així com el contingut del famós arxiu "magic cookie". Aquest arxiu guarda la petjada de certs llocs Web visitats en el qual es graven informacions a fi d'identificar els usuaris i memoritzar el seu perfil.