Scorpio Detectives en Castellano. Scorpio Detectives in English. Scorpio Policiers en Français.

VIGILÀNCIES, CONTROLS, I SEGUIMENTS

A SCORPIO DETECTIUS hem desenvolupat diferents tècniques que ens permet ser excel·lents professionals en la localització de persones desaparegudes. Hem resolt diferents casos en diferents països utilitzant tècniques avançades en investigació de persones desaparegudes. Aquestes tècniques són molt elaborades i permeten moltes vegades resoldre casos delicats i aparentment difícils: investigació d'antics domicilis, bases de dades històriques, relacions laborals, telèfons, entitats financeres, vehicles, societats pantalla, testaferros, propietats, recerca en la xarxa, etc.

Són diversos els motius per a buscar a una persona:

Mètode de treball amb constant informació, assessorament i aportació de proves al client.